htc one m8s
卷土重来 HTC One M8s国行版上市推荐
2015-06-19 23 ...
卷土重来    HTC One M8s国行版上市推荐 近段时间,一直在走下坡路的HTC,在经历了换帅风波和设计遭到质疑等等不利因素后,HTC One M8s国行版顶着重压终于成功上市。HTC One M8s作为HTC One M8的低配版静悄悄地上架了。
1