boom sound
音效再增强:HTC宣称HTC 10将配最强Boom Sound
2016-04-05 43 ...
HTC最近在Twitter上的一段视频宣称,HTC不仅会搭载全新Boom Sound,该机还将让你“沉醉在音乐当中”,并且希望用户在使用手机时获得“完美高保真”的音效体验。

音效再增强:HTC宣称HTC 10将配最强Boom Sound

1