HTC 也加入 Android Wear 阵营,八月推出 One Wear?

姜唯 | 2014-06-03 11:27

       
       当各大品牌都陆续推出他们的穿戴式设备时,唯独只有 HTC 迟迟未有起步,虽然去年 HTC 的 Peter Chou 曾表示 HTC 将会踏入穿戴式设备市场,但我们仍未看到有关的产品推出。不过现在,据 TK Tech 的消息指,HTC 将会在八月至九月间推出穿戴式智能手表,而且会加入 Android Wear 阵营,名为 HTC One Wear。
       据了解,One Wear 将会採用与 Moto 360 相同的圆形设计,并同时採用聚碳酸酯及金属物料製作。大家对 HTC 的智能手表会否感兴趣呢?
________________________
来源:Android-hk

喜欢数码科技资讯的你,就记得点击订阅啦。
关注「锋潮评测室」微信公众号【微信号:fengchaopingceshi】,还会送上更多你想要的哦~

相关标签: htc wear 智能手表
0